KATALÓG EXKLUZÍVNYCH BEZKOMÍNOVÝCH KRBOV
flamedecor

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov / GDPR /

V súčasnosti internetová stránka www. flamedecor .sk slúži ako katalóg výrobkov, bez možnosti objednania na diaľku.

Na internetovej stránke nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje zákazníkov.

Pri nákupe tovaru na faktúru spoločnosť postupuje pri ochrane osobných údajov na základe :

- Bezpečnostného projektu informačného systému ochrany osobných údajov vypracovaného podľa zákona č.

             18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR

- Evidencie IS osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018  Z.z.o

- Zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom

Kontaktné údaje predávajúceho:
JL s.r.o., I
O: 36751171, eskoslovenského odboja 100, 040 11 Koice, Zapísaná na Okr. súde Koice I, odd. Sro, vl..19503/V
DI: 2022354235
I
DPH: SK2022354235
Prevádzka:
eskoslovenského odboja 100, 040 11 Koice
Telefón: +421 55 6223147

Email: flamedecor@flamedecor.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inpekcia (SOI)

Inpektorát SOI pre Koickkraj

Vrátna . 3, 043 79 Koice 1
Odbor v
konu dozoru
tel.
. 055/6220 781
fax
. 055/ 6224 547
http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi